Fotbalová akademie

Obchodní Akademie, s.r.o.

Spolupráce mezi Obchodní akademií, s.r.o. a Akademií FC Baník Ostrava vznikla v roce 2017 za účelem nabídnout nadějným fotbalistům možnost plnohodnotného středoškolského vzdělání. Studijní obor Ekonomika a sport je kombinací obchodních, účetních a ekonomických předmětů a zároveň obsahuje rozšířenou výuku tělesné výchovy (fotbalová příprava) v koncepci FCB.

odkaz na stránky školy: Obchodní Akademie

Co vám můžeme nabídnout

 • Kompletní tréninkové a vycházkové oblečení, příspěvek na vycházkovou obuv.
 • Dvakrát denně svačiny, kdykoliv k dispozici výživové doplňky.
 • Kompletní lékařskou péči, pravidelné testování:
 • Funkční testy, testy disbalancí, rychlostní testy, laktátové testy, sportestery značky Polar.
 • Stáže v partnerských klubech.
 • ZDARMA internát (ubytování a strava – snídaně, teplá a studená večeře).

Partnerské kluby

 • AC Milan
 • Swansea City A.F.C.
 • Dynamo Kiev
 • ADO Den Haag

Ve druhém ročníku mají studenti 10-ti denní povinnou stáž v partnerském klubu. V roce 2018 je stáž v klubu ADO Den Haag v Holandsku. V rámci stáže naši fotbalisté odehrají tři přátelská utkání s holandskými týmy a navštíví dva prvoligové zápasy.

Spoluúčast rodičů

 • Školné 1.000,-Kč/měsíc/10 měsíců
 • Obědy a mimořádné příspěvky na stáže v zahraničí (soustředění, utkání).

Plnohodnotné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • Mladí fotbalisté mohou po absolvování Akademie Baník U16+ pokračovat ve studiu na vysokých a vyšší odborných školách.

Fotbalová maturita

Povinné zkoušky – společná část:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematiky

Povinné zkoušky – profilová část:

 • Teorie sportu, Psychologie sportu
 • (ústní zkouška)
 • Soubor odborných ekonomických předmětů
 • (ústní zkouška)
 • Ekonomika, Účetnictví
 • (praktická zkouška – maturitní práce s obhajobou s obhajobou před maturitní komisí: téma FOTBAL)

Uplatnění absolventa

 • Profesionální sportovci
 • Vedoucí sportovních družstev i jednotlivců
 • Manažeři pro řízení velkých sportovních akcí
 • Specialisté sportu volného času
 • Sekretáři svazů, vedoucích sportovních středisek
 • Vedoucí fitness center
 • Pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sp

Výuka probíhá v prostorách ZŠ a MŠ B. Dvorského (Adresa: Bohumíra Dvorského 1049, Bělský Les, 700 30 Ostrava-jih):

 • Jedná se o základní a mateřskou sportovní školu, se kterou spolupracujeme v rámci Akademie a kde sídlí naše střední škola.
 • Spolupráce s Baníkem Ostrava trvá od roku 2017, více informací o škole naleznete na webových stránkách: http://www.zsdvorskeho.euZŠ J. Šoupala

Jednou z vlajkových lodí celého klubu je ZŠ J. Šoupala. Spolupráce klubu a ZŠ má z hlediska vývoje, podílu na výchově a sportovního růstu našich hráčů zcela zásadní význam. Spolupráce mezi ZŠ J. Šoupala a fotbalovým klubem FC Baník Ostrava se datuje od roku 1989. Od té doby sportovními třídami prošla řada dětí, z nichž mnozí okusili atmosféru „velkého“ fotbalu.

Postupně na ZŠ měníme a zkvalitňujeme strukturu, způsoby, provázanost všech procesů a kooperaci všech lidí, kteří se o děti, ať už pedagogicky, organizačně nebo sportovně, starají.

Během minulých let se podařilo vyměnit umělý povrch na malé „umělce“, vybudovat gymnastický sál, zrekonstruovat prostory pro zázemí trenérů a tělesnou výchovu posílit o externisty - trenéry gymnastiky.

Sportovní třídy - Dopolední TP

Žáci naší školy absolvují ucelený tréninkový proces, kde na dopolední činnosti v rámci tělesné výchovy navazuje odpolední příprava. Dopolední příprava je garantována učiteli, kteří zároveň působí i jako trenéři kategorií žáků FCB, dalšími profesionálními trenéry mládežnického úseku FCB nebo také specialisty na gymnastiku a kondiční stránku. Účast paní Pavly Olšarové (gymnastika) a Michala Hrubého (kondiční trenér) v dopolední tréninkové přípravě, včetně kvalitně propojené dopolední a odpolední tréninkové přípravy, je na pohybovém projevu a výkonnosti našich hráčů znát každým měsícem více a více.

Žáci se ve svých věkových kategoriích připravují v souladu s plánem sportovní přípravy – koncepcí výchovy mládeže FC Baníku Ostrava a výchovně vzdělávacím programem (osnovami) pro třídy s rozšířenou výukou TV. Veškerá sportovní činnost v rámci dopoledních hodin tělesné výchovy i odpolední fotbalové přípravy je koordinována vedoucími trenéry kategorií žáků a přípravek a kondičním trenérem.

Naši ZŠ navštěvují hráči už od 1. třídy. Žáci v 1. - 5. třídě rozvíjí své motorické schopnosti a dovednosti v rámci dvou tréninkových jednotek a dvou hodin TV dopoledne na ZŠ, odpolední tréninkový proces je organizován v rámci FCB 3x týdně.

Žáci 6. - 9. sportovních tříd, tříd s rozšířenou výukou TV, mají 5 hod. TV dopoledne, odpoledne trénují 4x týdně při FC Baník Ostrava.

O žáky / hráče FCB je postaráno i v době mezi ukončením výuky a začátkem odpoledních tréninků, pokud bezprostředně na sebe nenavazují buď prostřednictvím školní družiny na I. stupni nebo pod dohledem jednotlivých trenérů ve studovně na II. stupni.