Fotbalová akademie

ZŠ a MŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1

ZŠ a MŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1

Výuka studentů Obchodní akademie, s.r.o. a Akademie FCB probíhá od roku 2017 v prostorách ZŠ a MŠ B. Dvorského.

Jedná se o plně organizovanou školu disponující veškerým vybavením a zázemím, které dnes neodmyslitelně patří k modernímu školství – žáci a studenti využívají počítačové učebny, odborné učebny chemie, přírodopisu, dějepisu a dalších oborů, hudebnu, čítárnu s knihovnou, jazykové učebny a mnoho dalšího. Budovy školy i vnitřní prostory jsou nově zrekonstruované, samozřejmostí jsou esteticky a čistě vyhlížející toalety, chodby, dvě jídelny, učebny vybavené počítači, projektory, triptychy,3D tiskárnami, roboty, ozvučením či interaktivními tabulemi.

Škola se nachází v klidné lokaci Ostravy-Jihu, v blízkosti je Bělský les, sportovní hala, workoutová hřiště nebo aquapark. Škola je dobře dostupná autem i MHD.

Zaměření na sport

Vzhledem ke svému zaměření na sport má škola nadstandardní sportovní zázemí a vybavení – dvě tělocvičny a sportovní halu, baletní sál, posilovnu a také zcela nové venkovní multifunkční hřiště.

Také z organizačního hlediska mají žáci-sportovci nadstandardní podmínky. Mohou navštěvovat třídy s oficiálním statusem sportovních tříd, kde mají více hodin tělesné výchovy a jejich vzdělávání je koordinováno se sportovní přípravou. To je potřeba především v případě řady vrcholových sportovců, kteří se ve škole vzdělávají. Jedná se o fotbalisty, ale rovněž o hokejisty, atlety, basketbalisty, hráče florbalu, volejbalu i jiných sportů. I z tohoto důvodu škola spolupracuje se sportovními kluby, a to nejen s FC Baník Ostrava, ale také s HC Vítkovice Ridera, 1.SC TEMPISH Vítkovice či BK Snakes Ostrava.

Díky této spolupráci mají každoročně zážitek jak prvňáčci, tak žáci dalších tříd, které chodí do školy pozdravit hráči A-týmů Baníku a Vítkovic či další světový nebo olympijští reprezentanti. Žáci školy pravidelně vyrážejí na ozdravné pobyty, lyžařské kurzy i cyklokurzy.

Žáci se účastní mnoha sportovních soutěží, z nichž si díky kvalitní přípravě pravidelně vozí přední umístění.

Co škola dále nabízí

Ale není to jen sport, co škola svým žákům nabízí. Velmi výrazné je také zacílení na výuku cizích jazyků, v první řadě pak angličtiny. Žáci se mohou účastnit doučování, kroužků a klubů angličtiny, mezi nimi také přípravy na mezinárodní zkoušky PET i FCE. Škola pořádá výlety do Velké Británie, Německa či Rakouska, kde jsou žáci ubytováni v anglických či německy hovořících rodinách a absolvují zde i výuku, samozřejmě v angličtině či němčině.

Škola se zaměřuje také na podporu talentovaných žáků (odpolední kluby, talentmanagement, exkurze nebo besedy) i žáků jakkoli znevýhodněných, jimž poskytuje podporu Školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, výchovní poradci a další pracovníci) a zdarma škola nabízí doučování.

Běžnou záležitostí jsou ve škole slavnosti pořádané nejen pro děti, ale také rodiče a místní občanskou komunitu, projektová výuka, výlety, školy v přírodě, vydávání školního časopisu, doučování různých předmětů, podpora žáků devátých tříd (výběr střední školy, přijímací zkoušky), soutěže, široká nabídka kroužků a mnoho dalších aktivit. Škola se rovněž angažuje v projektové činnosti Erasmus ZŠ a MŠ, projekty EU, MŠMT, OZO, Moravskoslezský kraj, Magistrát města Ostravy, ÚMOb, ČEZ, vlastní projektové dny a další.

Škola rovněž výrazně dbá na komunikaci s rodiči i na informování o své činnosti v médiích. Je držitelkou certifikátu Rodiče vítáni, má kvalitní informační a komunikační systém včetně elektronické žákovské knížky, denně aktualizovaný web, nechybí na Facebooku či Instagramu. O činnostech školy pravidelně informují Jižní listy, oficiální magazín obvodu Ostrava-Jih, TV Polar, weby obvodu a města i jiná média.

Odkaz na webové stránky školy: https://www.zsdvorskeho.eu/

Hymna školy: Hymna