FOTBALOVÁ AKADEMIE

FC BANÍK OSTRAVA

Projekt je spolufinancován
statutárním městem

Informace

VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU FCB U11

Členské příspěvky

Druh členských příspěvků

  • 1)základní – slouží zejména ke krytí předpokládaných a opakujících se nákladů všech členů v dané sezóně,
  • 2)mimořádné – slouží zejména k vyrovnání rozpočtu akademie při vzniku neplánovaných a předem nespecifikovatelných nákladů, které se většinou týkají pouze části členů.

Výše členského příspěvku

Od 1.1.2020 je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

Hráči kategorie do U11 – 6.000,-Kč
Hráči kategorie U12 až U19 – 8.000,-Kč

Mimořádné členské příspěvky budou vybírány, dle potřeby.

Platba členských příspěvkůČlenský příspěvek je povinen uhradit každý člen Akademie s výjimkou členů předsednictva, trenérů a ostatních členů realizačního týmu. Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně na bankovní účet: 115-2034360257/0100.

Základní členské příspěvky se hradí ve dvou splátkách,

  • 1.splátka vždy k 30.9. daného roku (do kategorie U11 3.000,-Kč a U12 až U19 částka 4.000,-Kč)
  • 2.splátka vždy k 31.3. daného roku (do kategorie U11 3.000,-Kč a U12 až U19 částka 4.000,-Kč)

Mimořádné členské příspěvky se hradí na základě písemných pokynů vydaných sekretářem klubu.

Osvobození od placení členského příspěvku

O osvobození od platby členského příspěvku může, na základě písemné žádosti, rozhodnout člen předsednictva Richard Urban.

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje i jiné potvrzení o zaplacení členského příspěvku, než je vlastní bankovní výpis, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu info@fcb.cz

Žádající rodič povinně uvede:

  • a) Jméno hráče
  • b) ID FAČR hráče (VS platby)
  • c) Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)
  • d) Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno e-mailem a do 30 dní bude doručen originál poštou.