FOTBALOVÁ AKADEMIE

FC BANÍK OSTRAVA

Projekt je spolufinancován
statutárním městem

Příspěvek na cestovné

Druhy příspěvku

  • a)Příspěvek na nepravidelnou dopravu vlastním automobilem.
  • b)Příspěvek na pravidelnou dopravu vlastním automobilem.
  • c)Příspěvek na dopravu hromadnou dopravou.

Výše příspěvku

  • a)Příspěvek na nepravidelnou dopravu vlastním automobilem činní 5 Kč/Km.
  • b)Příspěvek na pravidelnou dopravu vlastním automobilem, se řeší individuálně.
  • c)Příspěvek na dopravu hromadnou dopravou se proplácí v plné výši na základě předloženého daňového dokladu.

Nárok na příspěvek

Nárok na příspěvek má každý člen, či jeho zákonný zástupce na základě podané, řádně vyplněné a písemně schválené žádosti. Schválení žádosti podléhá rozhodnutí člena předsednictva Petra Mašleje. Schválenou žádost o poskytnutí příspěvku je každý člen, či jeho zákonný zástupce doručit na sekretariát klubu nejpozději k 15. dni měsíce bezprostředně následujícím po měsíci, v němž skončila cesta, na kterou člen žádá příspěvek. V případě, kdy není podána žádost o příspěvek v čas, člen pozbývá nároku na vyplacení příspěvku.

Vyplacení příspěvku

Příspěvek se vyplácí hotovostně nebo bankovním převodem na základě schválené žádosti jednou měsíčně.
Hotovostní vyplacení je prováděno v pokladních hodinách, na pokladně klubu.
Bezhotovostní vyplacení příspěvku bude provedeno nejpozději do posledního dne měsíce, v němž byla žádost o příspěvek podaná. Příspěvek bude zaslán na číslo bankovního účtu uvedeného v žádosti o příspěvek.

Žádost o příspěvek ke stažení

Žádost o příspěvek - cestovné


Tým


  • Brankářská škola
  • Školička
  • Abeceda