FOTBALOVÁ AKADEMIE

FC BANÍK OSTRAVA

Projekt je spolufinancován
statutárním městem

Členské příspěvky

Druh členských příspěvků

 • 1)základní – slouží zejména ke krytí předpokládaných a opakujících se nákladů všech členů v dané sezóně,
 • 2)mimořádné – slouží zejména k vyrovnání rozpočtu akademie při vzniku neplánovaných a předem nespecifikovatelných nákladů, které se většinou týkají pouze části členů.

Výše členského příspěvku

Od 1.7.2020 je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

Hráči kategorie U6 školička – 3.000,-Kč

Hráči kategorie U7 až U11 – 6.000,-Kč (hráči kteří zaplatili členské příspěvky na jaře 2020 platí částku 5.000)

Hráči kategorie U12 až U19 – 8.000,-Kč (hráči kteří zaplatili členské příspěvky na jaře 2020 platí částku 6.700)

Mimořádné členské příspěvky budou vybírány, dle potřeby.

Platba členských příspěvků
Členský příspěvek je povinen uhradit každý člen Akademie s výjimkou členů předsednictva, trenérů a ostatních členů realizačního týmu. Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně na bankovní účet: 294722008/0300.

Základní členské příspěvky se hradí ve dvou splátkách,

 • 1.splátka vždy k 30.9. daného roku (kategorie U6 školička 1.500,-Kč, kategorie U7 až U11 3.000,-Kč a U12 až U19 částka 3.000,-Kč)
 • hráči U7 až U11 kteří zaplatili členské příspěvky na jaro 2020 - platí částku 2.000,- na podzim 2020 s ohledem na COVID19
 • hráči U12 až U19 kteří zaplatili členské příspěvky na jaro 2020 - platí částku 2.700,- na podzim 2020 s ohledem na COVID19
 • 2.splátka vždy k 31.3. daného roku (kategorie U6 školička 1.500,-Kč, kategorie U7 až U11 4.000,-Kč a U12 až U19 částka 4.000,-Kč)

Mimořádné členské příspěvky se hradí na základě písemných pokynů vydaných sekretářem klubu.

Osvobození od placení členského příspěvku

O osvobození od platby členského příspěvku může, na základě písemné žádosti, rozhodnout člen předsednictva Richard Urban.

Zvýhodněni platby členského příspěvku jsou částečně sourozenci, kteří hrají za Akademii tím, že mladší sourozenec zaplatí 50% dané částky.

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje i jiné potvrzení o zaplacení členského příspěvku, než je vlastní bankovní výpis, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu info@fcb.cz

Žádající rodič povinně uvede:

 • a) Jméno hráče
 • b) ID FAČR hráče (VS platby)
 • c) Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)
 • d) Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno e-mailem a do 30 dní bude doručen originál poštou.


Tým


 • balíček
 • Brankářská škola
 • Školička
 • Abeceda