FOTBALOVÁ AKADEMIE

FC BANÍK OSTRAVA

Projekt je spolufinancován
statutárním městem

Členské příspěvky

Druh členských příspěvků

 • 1)základní – slouží zejména ke krytí předpokládaných a opakujících se nákladů všech členů v dané sezóně,
 • 2)mimořádné – slouží zejména k vyrovnání rozpočtu akademie při vzniku neplánovaných a předem nespecifikovatelných nákladů, které se většinou týkají pouze části členů.

Výše členského příspěvku

Pro soutěžní ročník 2019/2020 (1.7.2019-30.6.2020) je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

Hráči kategorie do U11 – 4.800,-Kč
Hráči kategorie U12 až U19 – 6.000,-Kč

Mimořádné členské příspěvky budou vybírány, dle potřeby.

Platba členských příspěvků
Členský příspěvek je povinen uhradit každý člen Akademie s výjimkou členů předsednictva, trenérů a ostatních členů realizačního týmu. Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně na bankovní účet: 115-2034360257/0100.

Základní členské příspěvky se hradí ve dvou splátkách, každá ve výši 50%.

 • 1.splátka vždy k 30.9. daného roku
 • 2.splátka vždy k 31.3. daného roku

Mimořádné členské příspěvky se hradí na základě písemných pokynů vydaných sekretářem klubu.

Osvobození od placení členského příspěvku

O osvobození od platby členského příspěvku může, na základě písemné žádosti, rozhodnout člen předsednictva Petr Mašlej.

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje i jiné potvrzení o zaplacení členského příspěvku, než je vlastní bankovní výpis, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu info@fcb.cz

Žádající rodič povinně uvede:

 • a)Jméno hráče
 • b)ID FAČR hráče (VS platby)
 • c)Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)
 • d)Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno e-mailem a do 30 dní bude doručen originál poštou.


Tým


 • Brankářská škola
 • Školička
 • Abeceda