FOTBALOVÁ AKADEMIE

FC BANÍK OSTRAVA

Projekt je spolufinancován
statutárním městem

Informace

Schůzka rodičů s trenéry

Dobrý den,

chtěl bych vás touto cestou pozvat na schůzku rodičů(zákonných zástupců) s trenéry. Tato schůzka se uskuteční v pátek 8.11.2019 od 19:00 hodin v prostorách ZŠ Vrchlického. Tématem schůzky bude seznámení se s obsahem a postupy v tréninkovém procesu vašich dětí v zimním období. Účast alespoň jednoho rodiče (každého hráče) nutná.

Děkuji za spolupráci

--
Jaroslav Daniš
Akademie FC Baník Ostrava z. s.
trenér
Platba příspěvků na sezonu 2019/2020

Výše členského příspěvku

Pro soutěžní ročník 2019/2020 (1.7.2019-30.6.2020) je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

Hráči kategorie do U11 – 4.800,-Kč

Mimořádné členské příspěvky budou vybírány, dle potřeby.

Platba členských příspěvků

Členský příspěvek je povinen uhradit každý člen Akademie FC Banik Ostrava z.s.. Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně na bankovní účet: 115-2034360257/0100.

Základní členské příspěvky se hradí ve dvou splátkách, každá ve výši 50%.

  • 1.splátka vždy k 30.9. daného roku (2.400,- Kč)
  • 2.splátka vždy k 31.3. daného roku (2.400,- Kč)

Mimořádné členské příspěvky se hradí na základě písemných pokynů vydaných sekretářem klubu.


Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje i jiné potvrzení o zaplacení členského příspěvku, než je vlastní bankovní výpis, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu info@fcb.cz

Žádající rodič povinně uvede:

  • a)Jméno hráče
  • b)ID FAČR hráče (VS platby)
  • c)Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)
  • d)Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno e-mailem a do 30 dní bude doručen originál poštou.